Certyfikaty i CSR

Przywiązujemy ogromną wagę do jakości – dbamy o to, aby powierzone zadania wykonywać rzetelnie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Właśnie dlatego tak ważna jest dla nas społeczna odpowiedzialność.
Misją naszej Firmy jest nie tylko jakość wykonywanych usług, ale również dbałość o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego nieodłącznym elementem zarządzania naszej firmy są działania społecznie odpowiedzialne.
O naszym zaangażowaniu świadczy fakt, że należymy do Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Obecnie jesteśmy w trakcie certyfikacji "Gwarantem Czystości i Higieny", który stanowi wyróżnienie dla firm usługowych specjalizujących się w utrzymywaniu porządku.

Zapobiegamy powstawaniu zanieczyszczeń dzięki polityce racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i właściwej segregacji odpadów poprzez:
• racjonalne wykorzystywanie wody i energii,
• segregację i recykling odpadów,
• stosowanie produktów przyjaznych środowisku,
• edukację i popularyzowanie proekologicznych praktyk wśród pracowników.

Posiadamy również status Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, zapewniając im odpowiednie warunki do rozwoju i przełamując tym samym bariery społeczne.
Funkcjonowanie w zgodzie z otoczeniem to dla nas również niepozostawanie obojętnym na problemy społeczne. Nasza Firma od lat wpiera aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, poprzez ich zatrudnianie, uczestniczenie w programach mających na celu przełamywanie różnorakich barier społecznych i wyrównywanie szans. Obecnie uczestniczymy w nowatorskim programie „Nowy zawód – pewna przyszłość”, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, zamieszkałych w mieście Kraków, powiecie krakowskim oraz olkuskim, realizowanym przez Grupę Edukacyjną InBIT.
Siedziba firmy mieści się w budynku o podwyższonej energooszczędności, posiadającym certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), do budowy którego zostały wykorzystane materiały budowlane o obniżonej aktywności alergicznej zalecane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.