Polityka prywatności

1. Tożsamość administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cognor Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, nr KRS: 0000071799, nr NIP: 5840304383.

2. Dane kontaktowe administratora danych

Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych. Jest on osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych u Administratora Danych Osobowych:

1. pisemnie na adres:
Marek Lewandowski
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa, Inspektor Danych Osobowych Grupy Cognor Cognor Holding SA
ul. Zielona 26
42-360 Poraj

2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlewandowski@cognor.eu

3. telefonicznie pod numerem: +48 508 032 174.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze serwisu.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania z serwisu, w tym w celu wypełnienia Formularza Kontaktowego.

Za każdym razem, kiedy Administrator wskazuje „RODO” oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/404/224

4. Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu Kontaktowym, związane są:

– z komunikacją z Tobą w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą oraz na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

– z komunikacją z Tobą w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami na przetwarzanie danych w celach marketingowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług poprzez kontakt z Tobą oraz na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

– z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania z serwisu.

Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: imię, nazwisko, firma, numer telefonu, e-mail. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoja wolą. Ww. dane są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

5. Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

6. Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.

Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (Google LLC) może przekazywać Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak podwykonawcy którzy przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni (odpowiednio wysoki) poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Przysługuje Ci prawo:

– dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– do przenoszenia danych osobowych;

– do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

9. Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki typu cookie to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookie

Pliki cookie są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści w serwisie.

Po co administrator korzysta z plików cookie?

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookie jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookie również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookie nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu.

Jakiego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane w serwisie?

W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookie:

– pliki cookie sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;

– pliki cookie trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;

– pliki cookie własne, które są ustawiane przez serwis;

– pliki cookie podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar.

W serwisie używane są pliki cookie własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

10. Z jakich narzędzi korzysta administrator?

Google Analytics, Google Ads, Google reCAPTCHA oraz Google Tag Manager

Administrator korzysta z usług Google Analytics, Google Ads oraz Google Tag Manager dostarczanych przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te wspierają Administratora w analizie i ulepszaniu Serwisu, w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu.

Google Tag Manager wykorzystuje pliki Cookies w celu zarządzania tagami w ramach naszej strony internetowej.

Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby).

Google reCAPTCHA to bezpłatna usługa, która chroni witrynę przed spamem i nadużyciami. Wykorzystuje zaawansowane techniki analizy ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów.

Użytkownik korzystający z wymienionych pod linkiem przeglądarek ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Administrator z usług Google Ads, aby zwrócić uwagę na swoje atrakcyjne oferty za pomocą reklam (tzw. Google Ads) na zewnętrznych witrynach internetowych. Na podstawie danych dotyczących kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani prezentowaniem reklam, które są dla użytkowników interesujące, aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą oraz aby uzyskać sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.

Reklamy są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, za pomocą których można mierzyć pewne parametry służące do pomiaru skuteczności działań, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na Państwa urządzeniu. W przypadku tego pliku cookie jako wartości analityczne zazwyczaj przechowywane są: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy w danym miejscu (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje o rezygnacji (wskazanie, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania reklam w przyszłości).

Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone witryny klienta usługi Ads, a plik cookie zapisany na jego urządzeniu nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na daną witrynę. Każdemu klientowi usługi Ads przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na witrynach internetowych klientów usługi Ads.

W ramach wyżej wymienionych działań reklamowych Administrator nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych. Od firmy Google Administrator otrzymuje jedynie oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy ustalić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Administrator nie otrzymuje żadnych dodatkowych danych związanych z korzystaniem z materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować tożsamości użytkowników na podstawie tych informacji.

– Hotjar

Serwis korzysta z funkcjonalności narzędzia Hotjar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd. (adres siedziby głównej: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego Urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy Cookies. Hotjar pozwala na analizę powyższych aktywności w celu polepszenia użyteczności Serwisu.

Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby). Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

11. Jak zmienić ustawienia plików cookie?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookie oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookie w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookie lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookie na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu.

12. Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.